Postawienie garażu w świetle przepisów

Jaki garaż samochodowy możemy wybudować na własnej działce bez konieczności starania się o pozwolenie? Czy jeżeli zaplanowany przez nas obiekt spełnia konkretne wytyczne, to jakie formalności powinny być dopełnione? - Wyjaśniamy kwestie metrażu, wymiarów garażu, a także odległości obiektu od granicy działki i wskazujemy, gdzie zgłosić budowę.

 

Budowa garażu na własnej działce, która nie wymaga starania się o pozwolenie

Zgodnie ze zmienioną ustawą Prawo budowlane, która obowiązuje od września roku 2020, garaż znajduje się na liście obiektów, których wzniesienie nie wymagaj ubiegania się o pozwolenie na budowę. Jest jeden podstawowy warunek: powierzchnia zabudowy garażu nie może przekraczać 35 m2. Dochodzi do tego zapis, że na każdych 500 m2 działki możemy wybudować maksymalnie dwa garaże (lub podobne obiekty z listy ustawy, np. wiaty). Możemy wybudować garaż blaszany, murowany, żelbetowy itd.

 

Minimalne wymiary garażu oraz odległość obiektu od granicy działki

Garaż musi spełniać dodatkowo kryteria Rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Garaż musi mieć minimum: wysokość 2,2 m na poziomie konstrukcji oraz szerokość bramy wjazdowej 2,3 m, wysokość 2 m w świetle. Jeśli garaż ma ścianę z otworami od strony granicy działki, minimalna odległość od granicy to 4 m – w innym przypadku limit to 3 m. Garaż musi też spełniać kryteria Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy.

 

Zgłoszenie budowy garażu

Chęć wybudowania garażu, który nie wymaga pozwolenia, trzeba zgłosić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Korzystamy wówczas z tzw. procedury budowy garażu na zgłoszenie. Formalności możemy dopełnić online przez rządową aplikację, konkretniej ePUAP właściwego starostwa.